contact route
physioknowledge
physioknowledge
physioknowledge
Symposia & studiedagen home over Physio Knowledge docenten agenda aanmelden
Physio Knowledge is een organisatie die zich richt op het verspreiden en overdragen van kennis en vaardigheden, primair voor de beroepsgroep fysiotherapie maar ook voor andere disciplines zoals (sport)artsen.

De door Physioknowledge georganiseerde symposia en studiedagen staan in het teken van het kritisch handelen en klinisch redeneren. Een symposium wordt gezien als een wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp. Tijdens de studiedagen is er speciale aandacht voor het verwerven van praktische vaardigheden.

Lees verder >>

Agenda
9 & 10 februari 2023
Diagnostiek en revalidatie van de schouder bij (bovenhandse) sporters
Meer info >>

8 & 9 juni 2023
Diagnostiek en revalidatie bij sportletsels van de knie
Meer info >>

Aanmelden
Meld u aan voor nieuwe studiedagen en symposia.
Meer informatie
Meer informatie ontvangen over de symposia en studiedagen?
Physio Knowledge
Correspondentieadres:
Huijghenslaan 30, 6824 JH ARNHEM
mobiel: 06-52680218

Twitter: @physioknowledg1

Physio Knowledge is CRKBO geaccrediteerd
(www.crkbo.nl), cursussen zijn vrijgesteld van BTW.
home
over Physio Knowledge
docenten
agenda
aanmelden
contact
route
© Copyright 2022 Physio Knowledge
    All rights reserved