contact route
physioknowledge
physioknowledge
physioknowledge
Symposia & studiedagen home over Physio Knowledge docenten agenda aanmelden
Physio Knowledge biedt diverse vormen van kennisoverdracht aan die specifiek zijn afgestemd op de beroepsgroep fysiotherapie:

  • Symposia
  • Studiedagen
  • (Wetenschappelijke) bijdragen op congressen en in vakliteratuur
Daarnaast worden advies- en redactiewerkzaamheden verricht voor:
  • Beroepsinhoudelijke verenigingen
  • Uitgeverijen
  • Onderzoeksbureaus
  • De industrie en overige organisaties

Symposia & Studiedagen

De door Physioknowledge georganiseerde symposia en studiedagen staan in het teken van het kritisch handelen en klinisch redeneren. Een symposium wordt gezien als een wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp. Tijdens de studiedagen is er speciale aandacht voor het verwerven van praktische vaardigheden.

De laatste jaren wordt de term Evidence Based Medicine (EBM) ook in de fysiotherapie veel toegepast. EBM wordt daarbij gezien als het klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal uit goed wetenschappelijk onderzoek. De praktijk van EBM impliceert het integreren van klinische expertise (empirie) met kennis uit onderzoek, in relatie tot de toestand en de wensen van de patiŽnt. De fysiotherapie kenmerkt zich echter door het feit dat er voor de dagelijkse praktijk onvoldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal voorhanden is om al het praktische handelen te legitimeren. Veelal wordt dan uitgegaan van Best Practice gegevens. Een verzameling van kennis en ervaring waarop men de beslissingen in de therapie baseert. Immers, een revalidatieproces kenmerkt zich door verschillende fasen en vrijwel ieder patiŽntencontact gaat gepaard met een behandelbeslissing. Besluitvorming over de voortgang in de therapie, maar ook over het afsluiten van de therapie vraagt dan ook om een kritische attitude. Physioknowledge besteedt tijdens de symposia en studiedagen veel aandacht aan het stellen van een fysiotherapeutische diagnose, het proces van klinisch redeneren en het gebruik van meetinstrumenten en tests om de voortgang in de revalidatie te objectiveren.
Agenda
16 & 17 juni 2022
Diagnostiek en revalidatie bij sportletsels van de knie
Volgeboekt!

Physio Knowledge
Correspondentieadres:
Huijghenslaan 30, 6824 JH ARNHEM
mobiel: 06-52680218

Twitter: @physioknowledg1

Physio Knowledge is CRKBO geaccrediteerd
(www.crkbo.nl), cursussen zijn vrijgesteld van BTW.
home
over Physio Knowledge
docenten
agenda
aanmelden
contact
route
© Copyright 2022 Physio Knowledge
    All rights reserved